Jak tam ma się Twoja inteligencja emocjonalna w praktyce?

Pracujesz nad nią?

Znasz swoje emocje, umiesz je kontrolować?

Rozpoznasz uczucia współpracowników? 

Aż 90% ludzi sukcesu ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Większość z nich to ludzie, którzy szybko osiągnęli menedżerskie stanowiska i z powodzeniem kierują zarówno małymi, jak i bardzo rozbudowanymi zespołami.

Inteligencja emocjonalna lidera to główne źródło sukcesu

Bo dobry lider współodczuwa i rozumie pozostałych współpracowników. Buduje tym zaufanie, które jest bezcenne w tworzeniu wysoko-wydajnych organizacji. 

Umiejętność właściwej interpretacji własnych emocji oraz zrozumienie sytuacji i zachowania innych jest w szczególności istotna w kierowaniu zespołem rozproszonym. Trudniej bowiem wczuć się w rolę i sytuację tych, których nie widzisz na co dzień, z problemami których nie obcujesz w życiu codziennym. 

Jednak inteligencja emocjonalna lidera nie wynika tylko z tego, jaką postawę masz w pracy. Jest silnie połączona z tym, jak na co dzień podchodzisz do empatii, zrozumienia i rozwoju także na polu prywatnym.

W tym przewodniku:
  Add a header to begin generating the table of contents

  Zacznijmy od podstaw.

  Czym jest inteligencja emocjonalna w praktyce dla CEO i managera wysokiego szczebla?

  Świat usłyszał o inteligencji emocjonalnej po raz pierwszy dopiero w 1990 roku dzięki dwóm psychologom. Twórcami teorii byli Peter Salovey oraz John Mayer. Jednak jej zagorzałym propagatorem, który najbardziej przyczynił się do popularyzacji zagadnienia, był Daniel Goleman.

  Według niego:

  „Inteligencja emocjonalna są to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi”.

  Empatyczny-lider-przyciąga-tłumy

  Zgodnie z tą definicją na inteligencję emocjonalną składają się 4 elementy:

  • rozpoznawanie własnych emocji;
  • kierowanie i kontrolowanie emocji;
  • rozumienie i uznawanie emocji innych;
  • nawiązywanie relacji interpersonalnych.

  To one pozwalają na zbudowanie trzech grup kompetencji lidera . Są to:

  • kompetencje psychologiczne – umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z samym sobą, rozumienia własnych emocji i potrzeb, a także ich kontrola i modyfikacja. Kompetencje psychologiczne to: samoświadomość, samokontrola i poczucie własnej wartości;
  • kompetencje prakseologiczne – jest to sposób reakcji na sytuacje, wyzwania i przeszkody. Składają się na nie m.in.: motywacja, radzenie sobie ze stresem. 
  • kompetencje społeczne – to świadome nawiązywanie relacji poprzez m.in. rozumienie emocji i zachowań innych. To najważniejsze kompetencje lidera z punktu widzenia jego współpracowników. Składają się na nie m.in: empatia, asertywność, umiejętność wpływania na zachowania i decyzje innych poprzez skuteczne przekonywanie do swoich poglądów, działań, celów.  

   

  Dzisiaj zajmiemy się właśnie nimi. 

  Pokażemy Ci, jak inteligencja emocjonalna w biznesie jest ważna i jak się jej nauczyć. 

  Samokształcenie to jedyna droga do samokontroli

  Tak! 

  To dobra interpretacja!

  Inteligencja emocjonalna nie jest wartością, z którą się rodzisz. 

  Inteligencję emocjonalną lidera możesz w sobie wypracować. 

  To dobra informacja, skoro według najnowszych badań aż 27% Polaków ma problemy z prawidłowym rozpoznawaniem emocji. 

  Wzrost efektywności po przejściu na pracę zdalną

  Nie bądź jednym z nich, a zapewnisz sukces sobie i całemu zespołowi. 

  Analizę 8 elementów inteligencji emocjonalnej w praktyce zaczniemy od… Ciebie.

  Samoświadomość - dlaczego lider powinien wiedzieć, co czuje

  Zapamiętaj:

  Emocje nie są ani dobre ani złe.

  Są dla Ciebie jedynie cenną informacją o Tobie. 

  Samoświadomość to umiejętność ich właściwego rozpoznania i zrozumienia. To także chęć i dążenie do poszukiwania ich źródła. 

  Po to, by nie przejęły one nad Tobą kontroli. 

  Jak to się przekłada na inteligencję emocjonalną w praktyce?

  Dobry lider zespołu zdalnego analizuje to, co czuje. Zanim zareaguje, śledzi swoje stany emocjonalne, szuka ich przyczyn, a następnie oddziela je od swojego działania. Decyzje podejmowane są po wyciszeniu emocji. Tylko wówczas są właściwe i racjonalne. 

  Do tego ma prowadzić samoświadomość. 

  Od niej zaczyna się rozwój inteligencji emocjonalnej w praktyce. Zanim przejdziesz do umiejętnego kierowania i kontrolowania emocji, w pierwszej kolejności powinieneś pracować nad ich rozumieniem, zarówno w życiu, jak w konkretnych sytuacjach działań zespołu rozproszonego.

  Jeśli tego nie potrafisz, jesteś od nich zależny. Pojawia się złość i zaczyna Tobą rządzić. Przejawia się w tonie Twojego głosu, w gestach ciała, w wypowiadanych słowach, a następnie – w problemach na tle psychicznym i fizycznym.

  Jak ćwiczyć rozpoznawanie własnych stanów emocjonalnych?

  Tylko drogą codziennej praktyki. 

  Najlepiej ćwiczyć na sytuacjach wywołujących skrajne emocje. 

  • Czujesz złość na pracownika?
  • Rozpiera Cię ekscytacja w związku z nowym kontraktem?
  • Czujesz stan lękowy, bo deadline zbliża się niczym góra lodowa do Titanica?

  Do doskonałe momenty do kontemplacji.  Usiądź, zastanów się, co jest źródłem tych emocji i jaka jest właściwa reakcja na zastaną sytuację. 

  Przede wszystkim wycisz się. 

  Pamiętaj:

  “Nie zawsze masz wpływ na to, co dzieje się wokół Ciebie, ale zawsze masz wpływ na to, jak na to zareagujesz.”

  W życiu codziennym doskonałym treningiem uważności są medytacje. Sami jesteśmy ich fanami, gdyż chwila ciszy i pracy z oddechem pozwala w pełni zrozumieć istotę swoich emocji, dojść do ich sedna, a następnie poszukać właściwych rozwiązań. 

  medytacja-pozwala-zrozumieć-emocje

  Pamiętaj też, że budowanie inteligencji emocjonalnej w praktyce to proces, na którego efekty musisz sobie zapracować. 

  Dlatego ćwicz uważność każdego dnia. Nie tylko w pracy, ale także w domu, podczas zwykłych obowiązków, czy sytuacji. Dzięki temu szybciej wypracujesz w sobie zrozumienie własnych emocji. 

  To z kolei prowadzi do kolejnego istotnego elementu…umiejętności panowania nad nimi.

  Samokontrola - inteligencja emocjonalna lidera, który wie, że uczucia można skierować na właściwe tory

  Odnajdź swój wewnętrzny balans. 

  Równowaga jest bowiem kluczem do samokontroli. Jak już będziesz świadom swoich emocji i ich wpływu, w następnej kolejności przyjdzie czas, abyś nauczył się jak je równoważyć,

  Równowaga w życiu to klucz do inteligencji emocjonalnej

  Kontrola swoich uczuć, to nie ich tłumienie. 

  Jest to  kierowanie ich we właściwym kierunku. 

  Strzeż się silnych emocji

  Mówimy nie tylko o uczuciach bardziej destrukcyjnych jak złości i stres, ale także tych uznawanych powszechnie za pożądane typu: euforia, nadmierna radość czy ekscytacja.  Wszystkie one są bowiem prostą drogą do wypalenia zawodowego, na które jako lider zespołu nie możesz sobie pozwolić. 

  Wbrew temu, co się powszechnie uważa, wypalenie zawodowe to problem, który dotyka nie tylko osoby narażone na ciągły stres. Podatni na niego są także pracownicy, którzy angażują w wykonywane obowiązki wszystkie pokłady energii … i uczuć. Silne stany emocjonalne w końcu ulegają wyciszeniu. 

  Pozostaje pustka. 

  A to ona jest głównym elementem wypalenia zawodowego. 

  Przepracowanie-to-prosta-droga-do-wypalenia-zawodowego

  Wyciszaj się, bo warto

  Działanie pod wpływem silnych emocji nie zawsze idzie w parze z dobrymi decyzjami. Uczucia potrafią zaburzać obraz rzeczywistości i pozbawiać Cię zdolności racjonalnego myślenia.

  Tymczasem jako lider zespołu zdalnego musisz być przewodnikiem dla swoich współpracowników. Powinni oni mieć świadomość i poczucie, że ich sukcesem kieruje osoba zdolna do rzetelnej oceny sytuacji bez udziału emocji. 

  To daje im poczucie stabilizacji i pewności. 

  Z takim liderem chętniej pracują. 

  Dlatego samokontrola jest tak ważnym czynnikiem inteligencji emocjonalnej w biznesie.

  Poczucie własnej wartości - lider, który ufa sobie, budzi zaufanie w innych

  Poczucie własnej wartości to składnik inteligencji emocjonalnej lidera, bez którego niemożliwe jest właściwe kierowanie zespołem.  

  Nathaniel Branden twierdzi, że poczucie własnej wartości do zgodność  ideałów, sądów, standardów i przekonań z zachowaniem jednostki. 

  Miej-dobre-chęci-a-staniesz-się-dobrym-liderem

  Jest to ufność we własne ideały, a także podejmowane decyzje, które pozwalają stawiać czoło wyzwaniom.

  Jak poczucie własnej wartości pomaga w byciu liderem?

  Zaufanie do samego siebie umożliwia wyznaczanie celów – tak sobie samemu, jak i całemu zespołowi. Wiara w ich słuszność z kolei niweluje chęć ucieczki przed sporami i ułatwia prowadzenie konstruktywnej dyskusji zarówno z podwładnymi, jak i z osobami na wyższych stanowiskach. 

  Co więcej, to właśnie poczucie własnej wartości umożliwia przyznanie się do błędów, niewłaściwych decyzji, czy ocen sytuacji. Lider z pełnym poczuciem własnej wartości wie, że każdy ma prawo do potknięć – on sam i jego współpracownicy. 

  A to ważny krok do budowania Twoich kompetencji społecznych, które najbardziej doceniają współpracownicy. 

  Zanim jednak do nich przejdziemy, poświęcimy jeszcze trochę uwagi Tobie. 

  Przyjrzymy się bowiem inteligencji emocjonalnej lidera w zakresie kompetencji prakseologicznych i temu, jak one wpływają na Ciebie i Twój zespół. 

  Zaczniemy od źródła Twojego działania.

  Motywacja - wierz w to, co robisz albo pozwól rządzić innym

  Inteligencja emocjonalna w biznesie ułatwia wyznaczanie celów, ich modyfikację, a także wycofanie się z nich, gdy na horyzoncie pojawiają się nowe możliwości. Wszystko to możliwe jest dzięki silnej motywacji. 

  Motywacja jest to umiejętność, dzięki której  jako lider kierujesz swoje działania w wybranym przez Ciebie kierunku. To ona także pozwoli Ci się w pełni zaangażować i skoncentrować się na wybranej drodze i kolejnym jej etapom. 

  Pozwala Ci także wyjść poza ramy mikrozarządzania i przejść na makrozarządzanie, które jest podstawą zarządzania zespołem zdalnym i budowania w nim większego zaufania i zaangażowania. 

  To dzięki motywacji nigdy nie tracisz z oczu obranego celu. 

  Zmotywowany lider motywuje innych

  Twoja wiara w sensowność celu pozwala Ci jasno przekazać go innym i podtrzymywać wizję końca. Taka klarowność działań i ich kierunku w zespole, który się nie widzi ,jest podstawą jego wydajności.

  Dobry lider musi mieć wizję i umieć nią zarazić

  Twoja motywacja wraz z oczekiwaną charyzmą pozwoli Ci przekonać ich do słuszności tego celu. To zrozumienie przekłada się na większe zaangażowania, a tym samym wydajność całego zespołu i organizacji.  

  Jednak łatwo jest motywować, gdy jesteś w paśmie sukcesu. 

  Gorzej jednak, gdy coś  nie idzie po Twojej myśli, a problemy piętrzą się niczym śmieci w Neapolu. 

  Tu na pomoc również przychodzi inteligencja emocjonalna w praktyce.

  Uspokój się

  Każdy biznes to rywalizacja. Dążenie do sukcesu i motywacja do osiągnięcia założonych celów rodzi sytuacje niekorzystne i frustrujące. To, jak się w nich zachowasz, definiuje Ciebie jako lidera. 

  Odporność na stres jako element inteligencji emocjonalnej w praktyce to nie fikcja literacka, ale ważna umiejętność, która pozwoli Ci nie tylko przetrwać w roli menedżera, ale także prowadzić zespół do celu mimo przeciwności. 

  Pamiętaj, że to na Tobie w napiętych sytuacjach polegać będą współpracownicy. 

  Odporność na stres to bowiem nie tylko odpowiedni sposób radzenia sobie samemu z negatywnymi zdarzeniami i napiętymi sytuacjami. To także umiejętność łagodzenia złych stanów emocjonalnych u pracowników, wyciszania ich emocji i eliminowania napięć. 

  Uspokój-się

  Twój spokój ma działać na wszystkich. 

  Tylko zrównoważony zespół, pracujący w poczuciu stabilności działa wydajnie i efektownie. Redukuje się liczba błędnych decyzji, działania są szybsze i bardziej trafione. To wszystko dzięki Twojej inteligencji emocjonalnej lidera i odporności na stres.  

  Teraz jednak przejdziemy do zagadnień społecznych. 

  Twoje relacje ze współpracownikami są bowiem nadrzędną kwestią i powinny być też celem rozwoju inteligencji emocjonalnej w praktyce.  

  Zaczniemy od zrozumienia.

  Czy emocje innych naprawdę są ważne?

  Umiejętność współodczuwania i rozumienia sytuacji innych jest podstawową, ale też niezwykle złożoną umiejętnością, której uczymy się nieustanne.  

  Ilość międzyludzkich relacji jest furtką do tego, aby rozwijać w sobie zdolności rozumienia innych. 

  Największy problem pojawia się, gdy nie wiesz, jak odczytać stan emocjonalny drugiej osoby, a ona z kolei sama nie zna jego źródła lub boi się do niego przyznać. 

  Z pewnością rozpoznasz u innych jedną z sześciu podstawowych emocji:

  • gniew
  • strach
  • smutek
  • zaskoczenie
  • ekscytację
  • szczęście 

  Trudniej natomiast będzie Ci odczytać te bardziej subtelne, jakimi są m.in 

  • lęk 
  • niepewność
  • satysfakcja
  • rozczarowanie
  • wewnętrzny opór 
  Naucz sie rozpoznawać emocje swoje i innych

  Głębokie poznawanie stanów emocjonalnych ludzi wymaga czasu, praktyki i mądrości, a także…znajomości drugiej osoby. Nie tylko jej charakteru, ale także sytuacji rodzinnej i zawodowej czy związków kulturowych, które w znaczący sposób przekładają się na zachowania, podejścia, a nawet na podejmowane decyzje Twoich współpracowników.  Jest to szczególnie wymagające w zespole zdalnym, w którym nie masz możliwości spotkać się na żywo, a budowanie relacji interpersonalnych jest utrudnione.

  Inteligencja emocjonalna w praktyce pozwoli Ci przejść przez etapy poznania każdej osoby, a następnie wykazać zrozumienie dla niej i sytuacji, w które jest zaangażowana. 

  Empatii możesz się nauczyć. 

  Praktykuj ją każdego dnia.

  Obserwuj, analizuj i testuj różne reakcje. Z czasem dojdziesz do perfekcji.

  Kolejny punkt na naszej liście inteligencji emocjonalnej w praktyce to budowanie własnej pozycji w zespole i umiejętność mówienia “NIE”.

  Mów “NIE” nie tylko podwładnym

  Asertywność  to umiejętność wyrażania własnego zdania, myśli i poglądów z poszanowaniem dla racji innych osób. To także trudna sztuka mówienia “nie” w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozmówcą.

  Stosują ją jednak nie tylko do współpracowników. Trudniej przeciwstawić się osobom, którym sam podlegasz. Jednak broniąc swojego zdania, zwiększasz szacunek. 

  Mów więc “NIE”, kiedy jesteś absolutnie pewny, że masz rację.

  Jest ona bezpośrednim następstwem samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz motywacji, czyli cech dobrego lidera z w pełni rozwiniętą inteligencją emocjonalną w praktyce. 

  Jednak to tylko wycinek tego, co kryje się pod tym pojęciem.

  Szanuj innych za krytykę

  Asertywność to także sposób przyjmowania pochwał, a także – co znacznie trudniejsze – krytyki. 

  To właśnie ten ostatni element ma szczególne znaczenie w budowaniu relacji w zespole zdalnym. Jako lider jesteś zmuszony krytykować, a negatywny (choć konstruktywny) feedback jest  na porządku dziennym. Aby Twoi współpracownicy umieli sobie z nim radzić i potraktowali uwagi jako możliwość samorozwoju, musisz im pokazać właściwy kierunek. 

  Asertywny-lider-umie-przyjmować-krytkę-i-uczy-tego-innych

  Twoja inteligencja emocjonalna w biznesie daje  Ci te predyspozycje.

  Jednak, podobnie jak nad pozostałymi elementami, musisz nad nią popracować. 

  Co Ci w tym pomoże?

  • Zachęcaj współpracowników do konstruktywnej krytyki Twoich działań w trakcie spotkań 1na1, co zmniejsza dystans i ośmiela podległych służbowo osób.
  • Nie reaguj nerwowo. Bądź przygotowany na negatywne opinie, co pozwoli Ci podejść do nich racjonalnie i obiektywnie. 
  • Pracuj nad poczuciem własnej wartości, które jest podstawą asertywności.  

  Pamiętaj, że asertywny lider, który działa zgodnie z głoszonymi ideami jest w oczach zespołu wiarygodny i wart szacunku. A to już silne podstawy właściwych relacji na linii Ty – współpracownik.  

  Tak dotarliśmy do ostatniego, ale nie mniej istotnego elementu inteligencji emocjonalnej lidera. 

  Manipuluj z dobrymi intencjami

  Ta cecha jest silnie skorelowana z motywacją i poczuciem własnej wartości. Osoby mające jasno określone cele i zaufanie do własnych poglądów i opinii, zazwyczaj mają tyle pasji i energii  w dążeniu do realizacji, że z łatwością zarażają nią innych. 

  Ta umiejętność jest podstawą budowania wysoko-wydajnych zespołów.

  Pracuj z pasją. 

  Pokazuj swoje zaangażowanie.

  Mów o Waszych celach z wiarą i przekonaniem.

  Zarazisz nimi wszystkich.

  A pracownicy, którzy rozumieją cele organizacji i utożsamiają się z jej i Twoją wizją, będą pracować z większym zaangażowaniem. Nie bez powodu mówi się, że chęci, to już połowa sukcesu.

  dobre chęci to już połowa sukcesu

  Naszym zdaniem zdecydowanie więcej niż połowa.

  Zatem jeśli masz chęć być naprawdę dobrym managerem, z którym pracownicy chcą pracować, rozwijaj swoją inteligencję emocjonalną. 

  Osiągniesz  maksimum swoich możliwości nie tylko jako lider, ale jako człowiek i jednostka społeczna.